Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

Pentru a accesa conținutul diverselor categorii de articole, cititorii sunt obligați să își creeze un cont în care să furnizeze date personale. Aceste date nu vor fi făcute publice sau furnizate și către terțe părți, rolul colectării datelor fiind strict pentru emiterea facturilor aferente plăților înregistrate.

SC Global Sports Services SRL  a depus cererea de înregistrare în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub Număr Registru General 6269 din luna Martie 2016. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, SC Global Sports Services SRL trebuie să administreze în condiții de siguranță și doar pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de dumneavoastră.

Legea reglementează modul în care manipulăm „datele cu caracter personal” pe care le colectăm în decursul desfăşurării funcţiilor noastre şi dă anumite drepturi persoanelor ale căror „informaţii cu caracter personal” le deţinem.

Global Sports Services nu va vinde, închiria, distribui sau nu va face în alt fel ca datele utilizatorului să fie disponibile din punct de vedere comercial unei terţe părţi, cu excepţia permisiunii dumneavoastră în prealabil.